Privacy & Disclaimer

PRIVACYBELEID

Deze website is eigendom van NEW GENERATION HAIR CLUB BV

Contactgegevens
Adres maatschappelijk zetel:
Boterlaarbaan 400

2100 Deurne
Telefoon:
032355725
E-mail:
info@newgeneration.be
Ondernemingsnummer:
BE0424.175.555
Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk
akkoord met het volgende:
Intellectuele eigendomsrechten
De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data,
product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele
rechten en behoren toe aan NEW GENERATION HAIR CLUB BV of rechthoudende derden.
Beperking van aansprakelijkheid
De informatie op de webstite is van algemene aard. De informatie is niet aangepast
aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk,
professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.
NEW GENERATION HAIR CLUB BV levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie
volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen
kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien
de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op
of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal NEW GENERATION HAIR CLUB BV de grootst mogelijke inspanning
leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten. NEW GENERATION HAIR CLUB BV kan evenwel niet
aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die
onstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. Indien u onjuistheden zou
vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de
beheerder van de site contacteren.
De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of
kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. NEW GENERATION HAIR CLUB BV geeft geen
garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze
aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke
(on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of
onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de
website. NEW GENERATION HAIR CLUB BV kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte,
bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan
het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of
hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen,
beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van
apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.
De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar

onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s
impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.
NEW GENERATION HAIR CLUB BV verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of
over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk
gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm
van schade door het gebruik ervan.
Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken
Het Belgisch recht is van toepassing op deze site.
Privacybeleid
NEW GENERATION HAIR CLUB BV hecht belang aan uw privacy.
De verantwoordelijke voor de verwerking, NEW GENERATION HAIR CLUB BV respecteert de geldende
wetgeving met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking
van de persoonlijke gegevens.
NEW GENERATION HAIR CLUB BV verwerkt persoonsgegevens, aangezien u gebruikt maakt van de
diensten of omdat u die gegevens zelf aan NEW GENERATION HAIR CLUB BV hebt doorgegeven.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
In het contactformulier vragen we naar je voornaam, naam, adres, e-mailadres en
telefoonnummer.
De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen gebruikt worden voor volgende
doeleinden: Wij moeten u kunnen contacteren voor uw afspraak en u op de hoogte
houden.
NEW GENERATION HAIR CLUB BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de
doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. Wij bewaren deze
gegevens in ons facturatieprogramma OPTIOS.
U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw
persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een
schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan NEW GENERATION HAIR CLUB BV gratis de
schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u
ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent
zouden zijn.
U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct
marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot NEW GENERATION HAIR CLUB BV.

NEW GENERATION HAIR CLUB BV kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-
persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u
gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar de website gekomen

bent, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk de website permanent te
optimaliseren voor de gebruikers.
Het gebruik van “cookies”.Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de
harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat
door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel
apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet
worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine
identificeren.
U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd,
dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de
cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de
instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat
bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde
applicaties niet zal kunnen gebruiken zoals online Shop.
Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van
cookies.